Living Logistics
Veri
koruması

VERİNİZİN KORUNMASI ÖNEMLİDİR

Kişisel verinizin korunmasını oldukça ciddiye almaktayız. Bu nedenle verilerinizi Veri Koruma Beyannamesi çerçevesinde ve yasal veri koruma düzenlemelerine ve gizliliğe uygun olarak işlemekteyiz.

 

WEB SİTEMİZDE KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ

Kişisel veri, tanımlanmış veya tanımlanabilir gerçek kişilere ait tüm bilgileri içerir. Bu bilgilerin içerisinde örneğin; isminiz, adresiniz, telefon numaranız veya doğum tarihiniz, aynı zamanda izinizin sürülmesini sağlayabilecek IP adresiniz veya konum belirleme bilgileriniz bulunur. 

Genel olarak web sitesi hiçbir kişisel veri gerektirmeksizin kullanılabilir. Ancak şirketimiz tarafından sağlanan bazı belirli hizmetleri kullanmak istemeniz durumunda kişisel verilerinizin işlenmesi gerekli hale gelebilir. Bu durum aşağıda ayrıca belirtilecektir.

Çerezler ve uygulamaların haricinde, aşağıda da detaylıca açıklandığı üzere, yalnızca giriş maskelerimize doldurmuş olduğunuz veya başka bir yöntemle aktif bir şekilde web sitemizle etkileşime geçtiğinizde bizlere sağlamış olduğunuz kişisel verilerinizi toplarız. 

Güvenlik sebeplerinden ötürü ve sizin bir web sitesi operatörü olarak bize sağlamış olduğunuz gizli bilgilerin aktarımını korumak için, web sitemiz Taşıma Katmanı Güvenliği (TLS) şifreleme yöntemini kullanır. Bu sayede, web sitemiz üzerinden sizin aktarımını sağladığınız verilerin üçüncü şahıslar tarafından alıkonmadığından emin olunur. Şifrelenmiş bir bağlantıyı, tarayıcınızdaki "https://" adres çubuğundan ve tarayıcı çubuğundaki kilit sembolünden tanımlayabilirsiniz.

Bizimle e-posta yoluyla veya iletişim formunu kullanarak iletişime geçmeniz durumunda sağladığınız (asgari) bilgiler, talebiniz üzerine çalışmak, sonraki soruları ele almak ve bir sözleşmeye kadar uzanan hak ve görevleri yerine getirmek için işlenir. Kişisel verileri sağlamak için yasal veya sözleşmeye dayalı bir yükümlülük yoktur. Ancak bu bilgileri sağlamadığınız takdirde iletişim talebi gönderemezsiniz ve bizler de isteğinizi yerine getiremeyiz.

Web sitemizde şirketimizdeki güncel iş imkanlarıyla ilgili bilgileri sizlere sağlıyor ve çevrimiçi olarak direkt başvurma imkanını sizlere sunuyoruz.

Başvurunuzun bir parçası olarak bize ilettiğiniz verileri, başvurunuzu işlemek ve/veya bir sözleşmeye yol açan faaliyetleri yürütmek amacıyla kullanmaktayız.

Daha uzun bir saklama süresini seçmediğiniz sürece, verileriniz başvuru sürecinin bitiminden itibaren yedi aylık bir sürenin ardından silinir. Bu, başvurunuzla ilgili olarak ortaya çıkabilecek sonraki soruları yanıtlamamızı ve Alman Eşit Muamele Yasası'ndan kaynaklanan görevlerimizi yerine getirmemizi sağlar.

İşbu web sitesinin teknik işlemleri, bu web sitesi ve Avusturya'daki sunucularındaki e-posta hesapları için altyapı ve depolama sağlayan bir web barındırma (host) şirketi tarafından yürütülmektedir. Şirket, bizim adımıza sitenin bakımını, teknik desteğini ve işletimini üstlenir ve bu web sitesini kullandığınızda sizden aldığımız kişisel verileri işler.

Bu nedenle, şirket ile Genel Veri Koruma Yönetmeliği’nin 28. maddesine (GVKY) uygun olarak dış kaynaklı veri işleme için bir sözleşme imzaladık. Bunun dışında Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Yönetmeliği’nin 6 (1)(f) maddesi uyarınca web sitesinin düzgün çalışmasını ve güvenli ve emniyetli bir şekilde işletilmesini sağlamak meşru menfaatimizdir.

Bu web sitesi, teknik işlevi izlemek ve web sunucusunun güvenilirliğini ve güvenliğini artırmak amacıyla, verileri tarayıcınızın bize otomatik olarak ilettiği günlük dosyalarında saklamaktadır. Bu işleme, bu web sitesinin teknik olarak doğru görüntülenmesi ve optimizasyonuna yönelik her şeyden önce gelen meşru menfaatimize (GVKY’nin 6 (1)(f) maddesi) dayalı olarak gerçekleşir.

Sunucu Günlük Dosyası aşağıdaki verileri içerir:

 • Accessed content
 • Erişilen içerik• Sunucu isteğinin zamanı
 • Tarayıcı türü/tarayıcı sürümü
 • Kullanılan işletim sistemi
 • Yönlendiren URL
 • IP adresi

Bu veriler yalnızca geçici olarak, maksimum 24 saat süreyle kişiselleştirilmiş veriler olarak saklanır. Daha sonra IP adresleri anonimleştirilir.

Kural olarak, bize sağladığınız verileri yalnızca müşteri hizmetleri ve/veya pazarlama ve bilgilendirme amaçlarıyla son görüşmemizden sonra üç yıl boyunca saklarız. Ancak tarafınızdan talep edilmesi halinde, yasalar bunu yapmamızı engellemediği sürece, bu sürenin bitiminden önce verilerinizi silme imkanımız da bulunmaktadır.

Bir sözleşme müzakere edilirse ve/veya imzalanırsa, kişisel verilerinizi, sözleşmenin tam olarak yerine getirilmesinden sonra dahi, garanti süresi, yasal sınırlama ve bizim için geçerli olan saklama süreleri veya bu sürenin ötesinde, verilerin kanıt olarak gerekli olduğu herhangi bir yasal ihtilafın sonuna kadar işleriz.

Bu sitede, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internet sitesinin daha verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır.

Çerezler, tarayıcıyı kullanarak terminal cihazınızda depolanan küçük metin dosyalarıdır. Zararsızlardır. Bu veri paketlerinin bir amacı, web sitesinin görüntülenmesini ve çalışmasını kontrol etmek, bir diğeri ise bu web sitesinin nasıl kullanıldığı hakkında faydalı bilgiler elde etmektir. Birkaç çerez yalnızca geçici olarak saklanır ve tarayıcıyı kapattığınızda silinir. Diğer çerezler ise ("kalıcı çerezler" olarak bilinir) daha uzun bir süre boyunca veya kalıcı olarak ve/veya son kullanma tarihine kadar veya tarayıcı önbelleğinizden manuel olarak silinene kadar saklanır.

Web sitemizi ziyaret ettiğinizde, yalnızca web sitesinin çalışması için kesinlikle gerekli olan çerezler ayarlanır. Aksi takdirde, yalnızca siz onay verdikten sonra çerezleri ayarlayarak verileri işleriz.

Kullanım amacı ve işlevine bağlı olarak, çerezler aşağıdaki kategorilere ayrılır:

 • Teknik olarak gerekli çerezler, web sitesinin teknik işleyişini ve temel işlevlerini sağlar.
 • İstatistik çerezleri ise ziyaretçilerin bu web sitesiyle nasıl etkileşime girdiğini anlamamıza yardımcı olur. Bu bilgiler anonimleştirilmiş biçimde toplanır ve analiz edilir. Bu bilgiler bize hem web sitesini hem de ürünlerimizi ve hizmetlerimizi optimize etmek için önemli bilgiler verir.

Teknik olarak gerekli çerezlerin kullanımı, web sitemizin GVKY 6(1)(f) maddesi uyarınca doğru teknik işleyişine ve sorunsuz çalışmasına yönelik meşru bir menfaate dayanmaktadır. Bu konudaki ayarlar bu web sitesinin Gizlilik ve Çerez Politikasında yapılandırılabilir ve herhangi bir zamanda değiştirilebilir veya iptal edilebilir:

WEB SİTEMİZDE AŞAĞIDAKİ ÇEREZLER KULLANILMAKTADIR:

Sitenin işlevi için gerekli olan çerezler, sitenin temel işlevlerini etkinleştirerek sitenin kullanılabilir hale gelmesine yardımcı olur. Web sitesi bu çerezler olmadan düzgün çalışamaz.

cookieMesajAccepted

 • Depolama süresi: 6 ay
 • Amaç: Kullanıcının web sitesindeki çerezler için onay durumunu saklar.
 • Sağlayan: Reichl und Partner

cookie_consent

 • Depolama süresi: 6 ay
 • Amaç: Kullanıcının çerez kutusunu gördüğüne dair bir gösterge saklar.
 • Sağlayan: Reichl und Partner

eZSESSID

 • Depolama süresi: oturum
 • Amaç: Erişilen tüm sayfalarda kullanıcının oturum durumunu korur.
 • Sağlayan: Reichl und Partner

p4t_main_application

 • Depolama süresi: oturum
 • Amaç: Erişilen tüm sayfalarda kullanıcının oturum durumunu korur.
 • Sağlayan: Reichl und Partner

İstatistik çerezleri, web sitesi operatörlerinin kullanıcıların siteyle nasıl etkileşime girdiğini anlamalarına yardımcı olmaktadır. Bu amaçla bilgiler anonim hale getirilerek toplanır.

_ga

 • Depolama süresi: 2 yıl
 • Amaç: Kullanıcının web sitesini nasıl kullandığı hakkında istatistiksel veriler oluşturmak için kullanılan benzersiz bir kimlik kaydeder.
 • Sağlayan: Google Etiket Yöneticisi, Google

_gat 

 • Depolama süresi: 1 dakika
 • Amaç: İstek oranını sınırlamak için Google Analytics tarafından kullanılır.
 • Sağlayan: Google Etiket Yöneticisi, Google

_gid 

 • Depolama süresi: 1 gün
 • Amaç: Kullanıcının web sitesini nasıl kullandığı hakkında istatistiksel veriler oluşturmak için kullanılan benzersiz bir kimlik kaydeder.
 • Sağlayan: Google Etiket Yöneticisi, Google

_dc_gtm_UA-# 

 • Depolama süresi: oturum
 • Amaç: Bir Google Analytics etiketinin yüklenmesini kontrol etmek için Google Etiket Yöneticisi tarafından kullanılır.
 • Sağlayan: Google Etiket Yöneticisi, Google 

collect 

 • Depolama süresi: Depolama süresi yok, ağ isteği
 • Amaç: Cihaz ve kullanıcının davranışı hakkında Google Analytics'e veri iletmek için kullanılır. Ziyaretçiyi cihazlar ve pazarlama kanalları arasında kaydeder.
 • Sağlayan: Google

_gcl_au 

 • Depolama süresi: 2 yıl
 • Amaç: Kullanıcı ve kullanıcı davranışı arasında ayrım yapmak için kullanılır.
 • Sağlayan: Google, Google Analytics

Google Maps

 • Depolama süresi: 6 ay
 • Amaç: Google Haritalar içeriğinin kilidini açmak için kullanılır.
 • Sağlayan: Google

Kullanıcı, web tarayıcısının ayarlarında, web tarayıcısının tanımlama bilgileriyle nasıl ilgilendiğini, hangi tanımlama bilgilerine izin verildiğini veya reddedildiğini belirleyebilir.

Bu ayarların nerede bulunabileceği, bireysel web tarayıcısına bağlıdır. Ayarlarla ilgili ayrıntılı bilgi için lütfen ilgili web tarayıcısının yardım özelliğine bakın.

Çerezleri reddeden ilgili ayarları yapılandırırsanız, bu web sitesine sınırsız erişiminize dair bir garanti bulunmamaktadır.

Google Analytics

İşbu web sitesinde Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ABD'nin bir web analiz hizmeti olan Google Analytics kullanmaktayız. Bu hizmet, işlevi yukarıda ayrıntılı olarak açıklanan çerezleri kullanır. Bu çerezler tarafından oluşturulan bu web sitesini kullanımınızla ilgili bilgiler genellikle Google'ın bir sunucusuna aktarılır ve orada saklanır.

Bu web sitesi "IP anonimleştirme" işlevini kullanır. Bu, IP adresinizin Avrupa Birliği üye devletlerinde veya Avrupa Ekonomik Alanı Anlaşmasının diğer sözleşme taraflarında Google tarafından anonimleştirildiği anlamına gelir. Yalnızca istisnai durumlarda, tam IP adresi Google'ın ABD'deki bir sunucusuna aktarılır ve orada kısaltılır.

Google, web sitesi kullanımınızı değerlendirmek, web sitesi operatörleri için web sitesi faaliyetleri hakkında raporlar derlemek ve web sitesi operatörü için web sitesi ve internet kullanımı ile bağlantılı diğer hizmetleri gerçekleştirmek için bu bilgileri bizim adımıza kullanacaktır. Bu amaçla Google ile bir veri işleme sözleşmesi imzaladık. Google Analytics'in bir parçası olarak tarayıcınız tarafından iletilen IP adresi, Google tarafından toplanan diğer verilerle birleştirilmez.

Google tarafından toplanan verilerin türü, kapsamı ve amacı hakkında daha fazla bilgi istiyorsanız, https://policies.google.com/privacy?hl=tr adresinde sağlanan bilgileri okumanızı öneririz.

Google ayrıca verilerinizi ABD'de işler ve Avrupa Birliği'nin standart sözleşme maddelerine (SSC) iletir.

 

Google Maps

Web sitemizde Google Haritalar içeriğini de kullanıyoruz. Bu sayede etkileşimli haritaları doğrudan web sitemizde görüntüleriz ve sizler de konumumuzu bulmak ve bize daha kolay ulaşmak için harita işlevini uygun bir şekilde kullanabilirsiniz.

Web sitemizi ziyaret ettiğinizde, Google, web sitemizin ilgili alt sitesini aldığınız bilgileri ve tarayıcınız tarafından otomatik olarak iletilen kişisel verileri (log dosyaları) alır. Bu durum, bir Google hesabı kullanarak giriş yapmış olsanız da olmasanız da gerçekleşir. Google'da oturum açtıysanız, verileriniz doğrudan hesabınıza tahsis edilir. Bu bağlantıyı önlemek için, bu hizmeti kullanmadan önce Google'dan çıkış yapmanız gerekir. Google, verilerinizi reklamcılık, pazar araştırması ve tarama deneyiminizi özelleştirme amacıyla kullanır. Google'a doğrudan bildirimde bulunarak verilerinizin bu amaçlarla kullanılmasını istediğiniz zaman iptal etme hakkınız vardır.

Veri toplamanın amacı ve kapsamı hakkında ek bilgi, Google Veri Koruma Beyanı’nda mevcuttur.

Google ayrıca verilerinizi ABD'de işler ve Avrupa Birliği'nin standart sözleşme maddelerine (SSC) iletir.

 

BAĞLANTILAR

Ayrıca web sitemize, başka web sitelerine yönlendiren bağlantılar yerleştirmekte ve bunu sadece bilgilendirme amaçlı yapmaktayız. Bu web siteleri üzerinde hiçbir kontrolümüz bulunmamaktadır ve bu nedenle, söz konusu web siteleri işbu veri koruma beyanının hükümlerine tabi değildir. Ancak bir bağlantıyı etkinleştirirseniz, bu web sitesinin operatörünün sizin hakkınızda veri toplaması ve bu verileri bizimkinden farklı olabilecek veri koruma beyanına uygun olarak işlemesi mümkündür. Lütfen bağlantı verdiğimiz web sitelerinde her zaman güncel veri koruma düzenlemeleri hakkında bilgi edindiğinizden de ayrıca emin olun.

 

EKLENTİLER

Web sitemiz ayrıca eklentileri kullanarak çeşitli sosyal ağlarla etkileşim kurma seçeneği sunar. Bu sosyal ağlar şunlardır:

 • Facebook, by Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, İrlanda
 • Twitter, by Twitter Inc., 795 Folsom Street, Suite 600, San Francisco, CA 94107, ABD 
 • Google+, by Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ABD 
 • Linked In, by LinkedIn Inc., 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, ABD 
 • Youtube, by Youtube LLC, 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066 ABD
 • XING, by XING SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Almanya

Bu sosyal ağlardan birinin eklentisine tıklarsanız, bu etkinleştirilir ve yukarıda açıklandığı gibi bu ağın ilgili sunucusuyla bağlantı kurulur. Tıkladığınızda eklenti tarafından bu sosyal ağın ilgili operatörüne aktarılan verilerin kapsamı ve içeriği üzerinde hiçbir etkimiz yoktur.

Bu sosyal ağların operatörleri tarafından toplanan verilerin türü, kapsamı ve amacı hakkında bilgi almak istiyorsanız, ilgili sosyal ağın veri koruma hükümlerini okumanızı tavsiye ederiz.

Müşterilerimizin ve tedarikçilerimizin kişisel verilerini (örn.: irtibat kişileri), iletişim bilgilerini ve pazarlamayla ilgili bilgilerini, yasal saklama yükümlülüklerinin (örn.: muhasebe) bir parçası olarak sözleşmenin akdedilmesi amaçlarına ek olarak pazarlama ve müşteri hizmetleri amaçlarıyla kullanmaktayız.

Ayrıca, müşteri edinme ve satış faaliyetlerimizin bir parçası olarak potansiyel müşteriler hakkında kişisel veriler (örn.: irtibat kişileri, onların iletişim bilgileri ve satışla bağlantılı bilgileri) topluyoruz. Her zaman potansiyel sözleşme ortakları arıyoruz (internette, ticari fuarlarda ve diğer etkinliklerde) ve bu amaçla bir Müşteri İlişkileri Yönetim (CRM) sistemi kullanıyoruz. Bu, ürünlerimizi ve hizmetlerimizi hedeflenen bir şekilde pazarlamamızı sağlıyor.

Burada listelenen tüm önlemleri, veri sahibi tarafından verileri daha uzun süre saklamak için bize açık onay verilmediği sürece, sözleşmeye dayalı bir ilişkinin sona ermesinden veya ilk (başarısız) temasımızdan (potansiyel) itibaren üç yıllık bir süre boyunca AB GVKY 6 (1) (f)‘e ve bununla bağlantılı olan 47 numaralı maddeye uygun olarak pazarlama amaçlarının meşru menfaati doğrultusunda uygularız.

Kişisel verileri, veri sahibinin kendisinden başka bir kaynaktan pazarlama amacıyla toplamamız halinde, bu verileri nereden topladığımızı ilk iletişimin başlangıcında veri sahibine bildirmekteyiz. TGW Group bünyesinde, çeşitli şirketler kişisel verileri yurt içinde ve yurt dışında, bazen ortaklaşa, bazen dış kaynaklı veri işleme ilişkilerinin bir parçası olarak, müşteri desteği ve pazarlamanın bir parçası olarak (ve başka amaçlar için) işler. Her biri aynı zamanda AB GVKY tarafından tanımlanan bir denetleyici olan bu şirketlerle ortak bir CRM sistemi sürdürüyoruz.

Bizimle ilişkili şirketlerin tam listesi için buraya bakın. Devam eden bir iş ilişkisinin parçası olarak veya bir potansiyel müşteriden gelen açık bir teklif talebine yanıt olarak, bizimle ilişkili diğer şirketler tarafından sunulan ürün ve hizmetleri sağlayacağımız sürece, potansiyel müşterinin kişisel verilerini, pazarlama amaçlarının meşru menfaati doğrultusunda, belirli veri sahibinin ilgi alanına giren ürün ve hizmetleri sunan ilişkili şirketlere aktarmaktayız.

Biz ve ilişkili şirketlerimizin her biri, "Depolama süresi" bölümünde açıklanan süreye benzer bir süre boyunca pazarlama amaçları ve müşteri hizmetleri için verileri saklamaktayız.

GVKY KAPSAMINDA DENETLEYİCİ

TGW Lojistik Grubu GmbH
Ludwig Szinicz Strasse 3
4614 Marchtrenk
Avusturya

Şirketimiz hakkında daha fazla bilgi için lütfen Yasal bildirim bölümünü okuyunuz.

 

VERİ GÜVENLİĞİ SORUMLUSU

TGW Logistics Group GmbH'nin veri güvenliği sorumlusu:

Datenschutz konform GmbH
Spittelwiese 6, A-4020 Linz

Veri güvenliği görevlisiyle iletişime geçmek için lütfen datenschutz(at)tgw-group.com ile iletişime geçin.

 

VERİ AKTARIMI

Temel bir ilke olarak, yasal olarak yükümlü olmadığımız, aramızda var olan bir sözleşme ilişkisini yerine getirmek için verilerin iletilmesinin gerekli olmadığı veya daha önce verilerinizin iletilmesine açık rıza göstermediğiniz sürece, verilerinizin üçüncü şahıslara iletilmesi gibi bir durum söz konusu değildir. Harici dış kaynaklı veri işleme şirketleri veya diğer işbirliği ortakları, verilerinizi yalnızca bir sözleşmeyi yerine getirmek için gerekli olduğunda veya bunu yapmakta meşru bir menfaatimiz olduğu sürece almakta ve özellikle böyle bir durum ortaya çıktığında sizi bilgilendirmekteyiz. Dış kaynaklı veri işleme için anlaştığımız firmanın, kişisel verilerinizle temasa geçmesi halinde, bu firmanın da bizim gibi veri koruma yasalarına uymasını sağlamaktayız. 

Kişisel verilerinizi şirket dışındaki üçüncü şahıslara satmayız veya başka bir şekilde pazarlamayız. Sözleşmeli ortaklarımız veya dış kaynaklı veri işleme firmalarımız üçüncü bir ülkede, örn. Avrupa Ekonomik Alanı (AEA) dışındaki bir ülkede, bulunduğu sürece, ürün veya hizmetin açıklamasında bu durumun sonuçları hakkında sizi bilgilendireceğiz.

 

GÜVENLİK

Verilerinizin onaysız değiştirilmesine, kaybolmasına, yok edilmesine ve üçüncü şahıslara iletilmesine karşı verilerinizi korumak için çok sayıda teknik ve organizasyonel güvenlik önlemi almaktayız. Güvenlik önlemlerimiz, İnternet'teki teknolojik gelişmelere uygun olarak sürekli bir şekilde iyileştirilmektedir. Teknik ve organizasyonel önlemlerin türü ve kapsamı hakkında daha fazla bilgi almak isterseniz, bununla ilgili her zaman yazılı sorular almaktan memnuniyet duyarız.

 

HAKLARINIZ

Genel Veri Koruma Yönetmeliği ve Alman Veri Koruma Yasası uyarınca, veri işlememizin veri sahibi olarak aşağıdaki yasal çözüm ve haklara sahipsiniz. Konuya ilişkin sorularınızı datenschutz(at)tgw-group.com adresine yönlendirebilirsiniz:

 • Erişim hakkı (AB GVKY - Madde 15): Yukarıda açıklanan veri işlemenin ve diğer veri işlemelerin öznesi olarak, kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini ve işlenmişse hangilerinin işlendiğini öğrenmek için talepte bulunabilirsiniz. Kendi güvenliğiniz için - ve verilerinizin yetkisiz taraflara ifşa edilmemesini sağlamak için - ifşa etmeden önce kimliğinizi uygun araçlar kullanarak doğrulamaktayız.
 • Düzeltme (Madde 16) ve silme hakkı (AB GVKY - Madde 17): Yanlış kişisel verilerin düzeltilmesini ve/veya - veri işleme amaçlarını dikkate alarak - eksik kişisel verilerin tamamlanmasını ve ayrıca AB GVKY – Madde 17 yerine getirildiği sürece verilerinizin silinmesini derhal talep etme hakkınız bulunmaktadır.
 • İşlemeyi kısıtlama hakkı (AB GVKY - Madde 18): Yasal ön koşullar altında, toplanan tüm kişisel verilerin işlenmesini kısıtlama hakkınız bulunmaktadır. Bu tür bir kısıtlama talep ettiğiniz andan itibaren, bu veriler sizin kişisel rızanız olmadan işlenmez ve/veya yalnızca yasal taleplerde bulunmak ve bunları uygulamak için işlenir.
 • Veri taşınabilirliği hakkı (AB GVKY - Madde 20): Bize sağladığınız kişisel verilerin size veya üçüncü bir tarafa engelsiz ve sınırsız olarak iletilmesini talep edebilirsiniz.
 • İtiraz hakkı (AB GVKY - Madde 21): Özel bir durumunuzdan kaynaklanan nedenlerle, meşru menfaatlerimizi veya üçüncü bir tarafın meşru menfaatlerini korumak için gerekli olan sizinle ilgili kişisel verilerin işlenmesine her zaman itiraz etme hakkınız vardır. İtirazınızdan sonra verileriniz, çıkarlarınızı, haklarınızı ve özgürlüklerinizi geçersiz kılan zorunlu meşru nedenler mevcut olmadıkça veya işlemenin yasal taleplerin oluşturulması, uygulanması veya savunulması için kullanılması gerekmedikçe artık işlenmeyecektir. Doğrudan reklam amacıyla veri işlemeye, gelecekte geçerli olacak şekilde, dilediğiniz zaman itiraz edebilirsiniz.
 • Onayın geri alınması: Verilerinizin işlenmesi için ayrı bir onay verdiyseniz, bu onayı istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz. Böyle bir iptal, bize daha önce vermiş olduğunuz kişisel verilerinizi işleme izninizi etkiler.

GVKY'den kaynaklanan yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için bir beyanda bulunmanız durumunda, TGW, talebinizi aldıktan sonra bir aydan fazla olmamak kaydıyla, en kısa zamanda talep edilen önlemle ilgili bir açıklama yapacak ve/veya talebi yerine getirecektir.

Uygun olan tüm taleplere kanunda belirtilen süre içerisinde, ücretsiz bir şekilde ve mümkün olan en kısa sürede cevap vereceğiz.

Veri koruma ofisi, ifşa hakkının ihlali veya gizlilik, düzeltme veya silme haklarının ihlali ile ilgili taleplerden sorumludur. İletişim bilgileri aşağıdaki gibidir:

Österreichische Datenschutzbehörde (Avusturya Veri Koruma Kurumu)

Barichgasse 40-42
1030 Wien
Avusturya
[email protected] 

TGW Standort Marchtrenk

Şirket

Dynamik und Volumennutzung: Fokus unserer Shuttle-Systeme und automatischen Kleinteilelager.

Endüstriler

Growing Together - Mitarbeitervideos

TGW'deki kariyeriniz

Explore TGW

TGW Logistics und OPEX® Corporation schließen eine strategische Partnerschaft
Company / Corporate
Integrated Systems

TGW Logistics and OPEX® Corporation form a strategic partnership