KÜLTÜR VE DEĞERLER

İLKELERİMİZ

2004 yılında, kurucumuz Ludwig Szinicz, firmamızı bir vakıf şirketine dönüştürürken açık ve net bir görev belirledi. "TGW, sadece ekonomik anlamda bir kazanç ortaklığından ibaret değildir. Belirli bir amaç güden ortak değerlere sahip, bağlı olduğu vakfın ilkelerini takip eden bir topluluktur. Bu topluluk, kişisel ve profesyonel gelişimin yanı sıra girişimsel başarıları da desteklemektedir." 2017 yılında aramızdan ayrılan kurucumuzun en büyük isteği, ekonomik başarı ile minnet dolu işbirliği çerçevesinde bir düzen oluşturmaktı. 

İNSANLARA ODAKLAN – ÖĞREN VE KENDİNİ GELİŞTİR

TGW'nin sahibi TGW Future Private Foundation isimli vakıftır. Szinicz, TGW'deki tüm hisselerini vakfa miras bırakarak "İnsanlara Odaklan – Öğren ve Kendini Geliştir" sloganıyla hayata devam etmesi adına TGW'nin geleceğini garanti altına almıştır. TGW satılamaz, bu nedenle de güvenilir bir finansal partner ve işverendir. Elde edilen gelirin büyük bir çoğunluğu şirket içinde kalır ve gerek çalışanlarımız için gerek ise yarının teknolojileri için tekrardan yatırım amaçlı kullanılır. Buna ek olarak, gelirin yüzde onu ise Future Wings'in yardım projelerine ayrılmaktadır.

Übersicht über unsere wertebasierte Unternehmenskultur - der Umgang miteinander, wie wir arbeiten und führen.

DEĞERLER ÜZERİNE
KURULU BİR
ŞİRKET KÜLTÜRÜ

Yaptığımız işin başarısı ve birbirimize karşı duyduğumuz minnet hissi, TGW'nin temel değerlerini oluşturmaktadır. Birbirimizle kurduğumuz iletişimin kalitesi, gelecekteki başarılarımızı da etkilemektedir. Şirket kültürümüzün ve değerlerimizin istikrarlı bir şekilde uygulanması sayesinde geleceğimiz garanti altına alınmakta ve örnek bir girişimcilik modeli oluşturmaktayız.

İLETİŞİM ANLAYIŞIMIZ

Saygı & takdir
Güven
Özgürlük
Samimiyet

ÇALIŞMA ŞEKLİMİZ

Sorumlu
Açık görüşlü
Proaktif
Sonuç odaklı

LİDERLİK ANLAYIŞIMIZ

Davranışlarımızla örnek oluyoruz.
Tutkumuz sayesinde heyecan ve merak uyandırıyoruz.
Potansiyel vadediyoruz.
Ekip olarak kazanıyoruz.

TGW Gründer Ludwig Szinicz: Mein Vermächtnis
Ludwig Szinicz 
(TGW'nin Kurucusu)
 
Vasiyetim
İNSANLARA
ODAKLAN

ÖĞREN &
KENDİNİ GELİŞTİR

"İnsanlara Odaklan – Öğren ve Kendini Geliştir" felsefemize göre, aramızdaki işbirliği ve iletişimin temellerini oluşturan tam on iki adet değer bulunmaktadır. Değerlerimizin istikrarlı bir şekilde takip edilmesi sayesinde TGW'nin uzun vadedeki başarıları garanti altına alınmaktadır.

TGW Future Private Foundation, kurumumuzun sahibi olarak, TGW Logistics Group bünyesinde gerçekleşen tüm gelişmelerin uzun vadeye yayılmasını sağlamaktadır. Kurumsal sosyal sorumluluk projelerimize önem veriyor, çalışanlarımızın kişisel ve profesyonel gelişimlerine daima destek oluyoruz.

Explore TGW

Case Studies - Fashion & Apparel
Fashion & Apparel

GAP

TGW Standort Marchtrenk
Special Case Study
Special Integrated System

Şirket

Ein hoher Qualitätsanspruch bildet die Grundlage des unternehmerischen Denkens und Handelns bei TGW.
Special Case Study
Special Integrated System

Kalite Sözümüz